Location & Access

Fukakusa campus Access Map

Omiya campus Access Map

Seta campus Access Map

Fukakusa Campus

67 Tsukamoto-cho,Fukakusa,Fushimi-ku,Kyoto 612-8577
Tel075-642-1111 Fax075-642-8867

Access & Campus Map

Omiya Campus

125-1 Daiku-cho,Shichijo-dori Omiya
Higashi-iru,Shimogyo-ku,Kyoto 600-8268
Tel075-343-3311 Fax075-343-4302

Access & Campus Map

Seta Campus

1-5 Yokotani,Seta Oe-cho,Otsu,Shiga 520-2194
Tel077-543-5111 Fax077-543-7729

Access & Campus Map

Pagetop